Tartalom átvétel

„A maga nézeteit mindenkinek a haza javára fel kell áldozni” (Sebestény Ignác)

Ragályinál megértőbb álláspontot képviselt viszont a kormány politikája iránt a felvidéki Bars vármegye újbányai választókerületének 44 éves táblabíró képviselője, Sebestény Ignác. Világosan kifejtette, „ami Horvátország ellenszegülését ’s fellázadását, ’s az aldunai rablókat illeti – az utóbbi esetben a szerb betörésekre utalt – valóban igen nagy bajnak tekintem, és azt önökkel együtt gyászolom” – mondta. Minden erőfeszítést támogat, azt is, hogy felkérjék János főherceg királyi helytartót közvetítésre a magyarok és horvátok között. A polgárháborútól „irtózom” – folytatta. Majd bizakodással jelentette ki, „hiszem és tudom, hogy azon áldozatok és hazafi szeretet, melyeket e nemzet tanúsított, elegendőképp biztosítanak, hogy a nemzet dicsőségéhez képest a diadal ki fog vívatni”. Ami Olaszországot illeti, elismeri, hogy nem könnyű állást foglalni ebben „az internationalis kérdésben”, hiszen „vannak nagy elvek, vannak sympathiák és vannak nagy kérdések, melyek a nemzet dicsőségét és méltóságát igénybe veszik”. S ilyenkor nem elég csupán „lelkes, magasztos érzések” által vezéreltetve állást foglalni! A körülmények kellő figyelembe vételével kell véleményünket kialakítani, legfőbb parancsként szem előtt tartva, hogy a haza és szabadság iránti kötelesség azt kívánja, „a maga nézeteit mindenkinek a haza javára fel kell áldozni”. A kormány-nyilatkozatból számára az derült ki, hogy „az olasz nemzetiség, szabadság, alkotmányosság” ezáltal nincs veszélyeztetve, ezért támogatja azt. Kétségtelen részben „dynasticus kérdésről” is szó van, s emiatt „érzelmeimnél fogva azt kell mondanom, hogy Ferdinándra esik voksom” – mondta a képviselő. Tépelődő hazafiként azonban nyomban hozzáfűzte, „sajnálom az olaszokat annál inkább, mert midőn az elnyomott szabadságot kivívni akarták, akkor dynasticus kérdésbe estek, mely ha az olaszokra kedvezően dől is el – kérdés: megérdemli-e a nagy áldozatokat?” Az Ausztriával fennálló szövetségi viszony kétségbe vonása „bajainkat bonyolítaná”, ezért pártolja a deklaráció szerkezetét, de egyúttal nyitva hagyta a szövegmódosítás lehetőségét.