Tartalom átvétel

báró Majthényi István

Nagyszombat, 1788. aug. 21. Apja M. János földbirtokos. Magyar, r. kat. Őrnagyi címmel nyugalmazott százados (1806-1828. az 5. és a 9. huszárezredben szolgált). Özvegy, egy gyermek apja.
1848. ápr. 20- az Országos Nemzetőri Haditanács előadója. Jún. 1- ugyanitt a Lovassági osztály főnöke, júl. 15 (1)- nemzetőr alezredes. Szept. 10. Batthyány miniszterelnök utasítására, 260 Esztergom megyei önkéntes nemzetőrrel Komáromba vonul, szept. 15-16. megakadályozza, hogy Mertz várparancsnok császárhű csapatokat csempésszen a várba. Szept. 29. Mertz eltávozik, a parancsnokság ideiglenesen Török Ignác alezredesre, majd a szeptember-október fordulóján honvéd ezredessé kinevezett Majthényira száll. Jellačić levelét, melyben a bán csapatainak bebocsátását követeli Komáromba, felbontatlanul az Országos Honvédelmi Bizottmányhoz küldi. Okt. 20 (16). tábornokká (vezérőrnaggyá) léptetik elő. Dec. 20., majd miután Komárom alatt császári csapatok jelennek meg, 1849. jan. 9. bejelenti lemondását. A parancsnokságot ekkor Török Ignác veszi át. Majthényi a várban marad, és az őrség kitartása láttán, febr. 25. tábornoki egyenruhát öltve, megjelenik az egyik honvédzászlóalj zászlószentelésén. A magatartásán felháborodott tisztek letartóztatják, majd a vár védelmi tanácsa kiutasítja Komáromból.
A császári hadbíróság megfosztja rangjától és hat havi elzárásra ítélik, ez utóbbit azonban elengedik. (Pozsony, 1849. jún. 22., ill. 26.) Később rehabilitálják. † Pécs, 1868. dec. 18.

Szinnyei: Komárom 444-446. (ld. még 507.), Magyar Nemzetiségi Zsebk. 1. r. köt. 371., Urbán Aladár 51-52., KLÖM. XIII-XIV. (ld. XIV. 967.), HL.: Pozsonyi hadb. 1849-2/414 c, Uo.: Gen. Kommando zu Ofen 353.