Tartalom átvétel

Hadkiegészítési elképzelések

Pesten a képviselőházban 1848. augusztus 16-án, a törvényjavaslat általános vitájának első napján már kiderült, hogy legalább ötféle elképzelés létezik az újoncállítás módjáról. Mészáros Lázár hadügyminiszter valamennyi újoncot a létező sorezredekbe kívánta besorozni, mégpedig nemcsak a létező zászlóaljak hiányainak pótlására, hanem új negyedik zászlóaljak létrehozása céljára. A központi választmány viszont az ezredeknél csak a harmadik zászlóaljak kiegészítését javasolta, a kimaradt újoncokat haladéktalanul „magyar lábra”, önálló csapattestbe akarta állítani, ami később a sorezredekben is megtörtént volna. A harmadik nézet szerint a harmadik zászlóaljak kiegészítésén túl már most fel kell állítani a sorezredekben a negyedik zászlóaljakat. Deák Ferenc is előállt egy vérszegény prakticista javaslattal: „a magyar lábra állítás” elvének kimondása mellett kérte, hogy az intézkedés jogát ruházzák az illetékes miniszterre. A képviselők radikális csoportja viszont egy csapásra kívánta megváltoztatni a korábbi gyakorlatot, minden határainkon belül állomásozó katonai alakulatot – kivéve a harcérintkezésben lévőket – a bevonuló 40 ezer újonccal együtt, azonnal magyar vezényletű egységekké kívánta átszervezni.