Tartalom átvétel

2012-es tagdíj és 1%

Kedves Lenkeyek!
Először is engedjétek meg, hogy ahogy eddig is mindig, úgy ezután is ezt a gyűjtő megszólítást használjam, még akkor is, ha tudom, hogy vannak köztetek, akik ma nem a Lenkey családnevet használjátok, de felmenőitek között ti is büszkélkedhettek e névvel, így indokolt lehet a Lenkey „kiterjesztés”.
Megint eltelt egy év, és az új esztendőből is lassan legördül az első negyed.
Tavaly is megírtam, idén is engedjétek meg, hogy megírjam rövid tevékenységi krónikánkat, hogy lássuk/lássátok, hogy nem ment el mellettünk az idő tétlenül.

2007.09 – 2011. Eredmények
Idén lesz negyedik éve, hogy egyesületünket a Lenkey Társaság Kulturális Örökség Egyesületet életre hívtuk.
Négy év alatt sok mindent tettünk abból, amit megálmodtunk, eltökéltünk. A főbb momentumok felvillantására másoltam be ide az alábbi képeket a teljesség igénye nélkül, melyek a
2007-es első nemzetközi Lenkey családi találkozó, a
három év alatt állított három emléktábla:
- 1.Eger, Lenkey szülőház (alkotó: Dinyés László);
- 2. Máramarosszigeti Ref. Templom Lenkey huszárok (alkotó: Dinyés László);
- 3. Sajólenke, Ref. Templom Lenkey emléktábla (alkotó: Dinyés László); )
valamint a debreceni volt Kossuth Egyetem Baráti Köre (elnök Dr. Lenkey Béla édesapám) által állított debreceni Lenkey utcai emléktábla mellett azt hiszem, méltán lehetünk büszkék T. Ágoston Laci bátyánk egyesületünk költségén és kezelésében 200 pld.-ban megjelent második kiadást megérő remek történelmi regényére a „Két Lenkey”-re is.
Az elmúlt években jól sikerült kirándulásokban is volt része az érdeklődőknek, amelyeket magunk szerveztünk és önerőből finanszíroztunk. Mindezen kellemes együttlétek útleírásait és még sok minden érdekeset találhattok a két éve üzemelő honlapunkon is a www.lenkeytarsasag.hu–n.
Ezidáig legnagyobb lélegzetű utunk a mai Ukrajnába vitt bennünket Lenkey János és huszárjai nyomdokán. Felejthetetlen napokat töltöttünk együtt ezen az izgalmas, fordulatos J úton. Hasonlóképpen feledhetetlenek az egri koszorúzásaink és emlékezéseink a Kisasszony temetőben.
A Lenkey családi almanachba pedig biztos, hogy arany betűkkel vonul majd be a 2010. márciusi kirándulásunk is Sajólenkére, Imolára és Zádorfalvára, őseink szűkebb pátriájába. Sajólenkén a település apraja nagyja fogadott bennünket, több száz éve elszármazott Lenkeyeket olyan meleg szeretettel, amilyenben ritkán van része az embernek. Reméljük, hogy az ott létrejött ismeretségeket ezentúl az egyesületünk keretin belül tovább ápolhatjuk.
2011-ben szintén jól sikerült a tavaszi, ugyan rövidebb lélegzetű, de annál tartalmasabb kirándulás is. Ezúttal Komáromot, a valaha európai hírű komáromi erődrendszert a Monostori erődöt (ma múzeum is) és a kisebb Igmándi erődöt látogattuk meg, leróva kegyeletünket a Lenkey kopjafánál és a többi komáromi várkapitány emlék fejfájánál. A kirándulás másnapján Komárommal, az öregvárossal ismerkedtünk meg a Duna északi oldalán Jókai és Klapka városával, és ugyan véletlenül, de rátaláltunk Lenkey János emlékoszlopára is az északi várrész felé vezető úton.
Szintén tavaly, 2011. október hatodikán, a nemzeti gyásznapon, Egerben a Kisasszony temetőben, nagy ünnepségnek lehettünk tanúi. Eger apraja-nagyja polgármestere, velünk és a Lenkey-s Bajtársi szövetséggel megkoszorúzta a frissen, adományainkból lefedett Lenkey sírt, amire ezúttal már felkerült a két Lenkey édesanyjának , Keszlerffy Teréziának és a nagyobbik Lenkey, Lenkey Károly neve is, hiszen Jánossal egy sírban nyugszanak ők is. Ezzel egy régi adósságát törlesztette az utókor megjelölvén a sírban nyugvók mindegyikét.
Nem csak a sír lefedésében játszottunk szerepet Lenkey Jánosunk útmutatásai alapján, de elkészítettük és valóra váltottuk régi tervünket egy a temetőben elhelyezendő szép, színes és időtálló infotábla felállítására vonatkozóan is. Így akkor és ott táblát is avattunk bemutatva a temető és a benne nyugvó Lenkey-ek rövid történetét.
 
2012 Tervek, célok
Köszönöm mindegyikőtöknek, aki nekünk ajánlotta fel tavalyi 1%-át! Idén ezzel fogunk úgy sáfárkodni, hogy az idei aradi kirándulásunk egy részét fedezze, illetve a jövőre tervezett nagy galíciai kirándulásunkba is juthasson még belőle. Amennyiben bármelyikőtöknek van ötlete, idei programra/tevékenységre, kérem jelezze. Az aradi kirándulást, ami az idei nagy kirándulásunk lesz, október 5-6-7-re tervezzük busszal, ott alvással. A részletekről később tájékoztatunk benneteket. Remélem a törzsközönség J idén is együtt utazik, és várjuk a régi és új arcokat egyaránt jó hangulatú, családias túránkra.
Kérlek benneteket, hogy jó szokásotokhoz híven idén is utaljátok el éves tagdíjaitokat, ami változatlanul 2000ft/fő/év, ami igazán képletes összeg, és buzdítsatok erre mindenkit, akit egy kicsit is tűzbe hoz a Lenkey név/hév
Finanszírozás, 1%
Hála a jó Istennek nem múlt el ez a több mint három év nyomtalanul, és remélem ti is úgy érzitek, hogy sikerült valamit elérnünk a 2007-es alapításkor vállaltakból.
Fontos a tartalmasan megélt idő azért is, hogy ne váljon okafogyottá egy közösség és fontos csupán az idő múlása azért is, mert abba a korba lépett társaságunk, hogy három év elteltével számot tarthat az 1%-os támogatásotokra is.
Szép eredményeink vannak ez idáig is, de ahogy látjátok, még szeretnénk tenni sok mindent és, ahogy az eddigi eredményeket sem adták ingyen, úgy sajnos az ez utániakat sem fogják. Köszönöm mindegyikőtöknek az évek során nyújtott segítséget, a szervezésben, lebonyolításban, tanácsban, baráti szóban és tagdíjban (2000 ft/fő/év). DE az igazi segítség, az lehetne az egyesületünk számára (mert igazság szerint az egyesület számlavezetésére és könyvelésére sem elég a tagdíj, nem hogy terveinkre) ha MINÉL TÖBBEN AJÁNLANÁTOK FÖL 1%-otokat:
 
LENKEY TÁRSASÁG KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG EGYESÜLET Adsz.: 18262256-1-43
 
(Az 1% ügyében pedig ne haragudjatok meg, de még úgyis küldök ki több levelet is, mert tudott dolog, hogy az emberek kevesebb, mint fele dönt az 1%-a sorsáról)
Köszönöm a figyelmeteket. Írjatok és látogassátok a honlapunkat www.lenkeytarsasag.hu (olyan sok jó anyag van fönt és frissül folyamatosan, no nem magától),
baráti üdvözlettel,
Lenkey Péter