Felhasznált irodalom

Lenkey Károly emlékirata 1848/1849-ről. (Szerk. dr. Misóczki Lajos) Eger, 1999. Az egri Eszterházy Károly Tanárképző Főiskola kiadása. 60 old.
Csiffáry Gergely: A másik Lenkey. Lenkey Károly honvéd ezredes (1803-1874) életrajza. Gyöngyös, 2000. Mátra Múzeum kiad. 83-108. old.
Varga János: Az országgyűlés szerepe a honvédelem megalapozásában. In. A magyar országgyűlés 1848/49-ben. (Főszerkesztő: Szabad György) Bp. 1998. Magyar Országgyűlés Hivatala kiadása, 112-184. old.
Hermann Róbert: Az 1848-1849-es szabadságharc nagy csatái. Budapest, 2004. Zrínyi Kiadó, 30-64. old.
Hermann Róbert: Dezertőrökből szabadságharcosok, a közkatonák lázadása, Lenkey János százada. = Magyar Tudomány, 2007. 12. sz. (Interneten: http://www. matud. iif.hu/07dec/16.html)
Csikány Tamás: Honvédtüzérség az 1848-49-es szabadságharcban. Bp. 2000. Tinta K. 5-49. old.
Kossuth Lajos összes munkái. (CD-rom) Bp. é.n. Arcanum Kiadó.
Szabad György: Kossuth irányadása. Bp. 2002. Válasz Könyvkiadó, 277 old.
Kisfaludy Károly munkái. (A bevezetőt írta: Galamb Sándor), Bp. é.n. Franklin-Társulat kiad. 1. köt. 72-75. old.
Gracza György: Az 1848-49-iki szabadságharc története. (CD-rom) Bp. 1999. Arcanum K.
Bánlaky József: A magyar nemzet hadtörténelme. (CD-rom) Bp. 2001. Arcanum K.
Sebestény Sándor: Csiky Sándor életpályája (1805-1892.) Eger, 1981. Heves megyei Levéltár, 180 old.
Urbán Aladár: A pesti Középponti Választmány lapja: a Nép barátja 1848-ban. = Aetas, 2003. 3-4. sz.
Szecskó Károly: Százötven éve hunyt el Lenkey János honvédtábornok. = Honismeret, 2000. 2. sz.
Pálffy János: Magyarországi és erdélyi urak. (Szerk. Benkő Samu) = Holmi, 1996. 9. sz.1280. old.