A két Lenkey archivumokban

 A két Lenkey megjelenése katonai archivumokban, beosztásaik és szolgálataik szerint

4803. Bácskai hadtest

Hadt.pk.:        Bakonyi Sándor br. vőrgy.

Vez.k.főn.:      Stein, Maxim. br. őrgy.

Hado.pk.:       Esterházy Sándor gr. vőrgy. (ideigl. hadtestpk.)

Vécsey Ágoston     gr. ezds.
Balogh Károly        őrgy.  3. he. oszt. pk.
Bezerédy Miklós    n.alez. nőr. dandárpk.
Czintula Antal        n.őrgy. Bács megyei nőr. z. pk.
Dedinszky Antal     n.őrgy. Bács megyei nőr. z.pk.
Demcsa János       n.őrgy. Pest megyei nőr. z. pk.
Dipold Antal           őrgy.   6. hz. pk.
Fackh, Josef          vőrgy. dandárpk.
Földváry Sándor     n.őrgy. szegedi önk. nőr. z.pka.
Gromann, Eduard   őrgy. 3. he. oszt. pk.
Grueber, Kamillo    őrgy. 3. he. oszt. pk.
Igmándy Sándor    őrgy. 8. hz. pk.
Kaiser Ferenc       őrgy. 52/III. gye. pk.
Karassiay József   n.őrgy. Bács megyei nőr. z. pk.
Kászonyi József    alez. 3. he. oszt. pk.
Knezich, Károly     őrgy. 34/III. gye. pk.
Komlóssy Lajos     n.őrgy. Hajdú-kerületi önk. lov. oszt. pk.
Kökényesi Szaniszló           n.őrgy. Jászkun ker.-i önk. nőr. z. pk.
Lenkey János        ezds. dandárpk.
Mihalóczy Károly   n.őrgy. Budai önk. szd. pk.
Mihalovich, Mihály n.őrgy. Baranya-Tolna m.-i önk. lov. oszt. pk.
Molnár Ferdinánd  őrgy. hadtest segédtiszt
Nagy, Kajetan       őrgy. 60/II. gye. pk.
Pálinkás István      n.őrgy. Nagykunsági önk. lov. csapat pk. 
Tóth József           őrgy. 5. hz. pk.
Vagyon, János      őrgy. 19/III. gye. pk.
Végh Bertalan       n.őrgy. Bács m.-i lov. nőr. oszt. pk.
Vojnits Lajos         ezds. 3. he. pk.
Zákó István           őrgy. 34. hz. pk.     

Összesen 3 vezérőrnagy, 3 ezredes, 2 alezredes (1 honvéd + 1 nemzetőr) 24 őrnagy (13 honvéd + 11 nemzetőr) = 32 fő.

A hadtest létszáma (a mozgósított nemzetőrök nélkül) kb. 10500 fő, 36 löveg.

 

Komáromi várőrség (VIII. hadtest)

Várpk.: Guyon, Richard vőrgy.     
Várőrs. pk.: Lenkey János vőrgy. (ideigl. várpk.) 

Erődít.ig.: Török Ignác vőrgy

Tüz.pk.: Krivácsy József őrgy.
 
Balogh János            őrgy.   ?         
Csepy János n.alez. nőr. pk.          
Duschek Ferdinánd őrgy.   18. hz.           
Esterházy Pál gr.      alez.    dd. pk.           
Greskovits Sándor  őrgy.   57. hz.           
Horváth József          őrgy.   40. hz.
Janik János   alez.    dd.pk.
Jausz Imre     őrgy.   71. hz.
Járossy Ádám          őrgy.   2/III. gye.        
Komáromi István      őrgy.   térpks.           
Kosztolányi Mór        ezds.   ho. pk. (ideigl. várőrs. pk.)  
Kun Géza       őrgy.   70. hz.           
Majthényi Kálmán     őrgy.   37. hz.
Meszlényi Jenő         alez.    térpk. 
Mossung, Nicolaus   őrgy.   kórh.pk.         
Moszlovácz Károly   n.őrgy.            nőrs.  
Querlonde, Ferdin.   alez.    dd.pk.
Ruttkay István            őrgy.   64. hz.
Straube Károly          őrgy.   46. hz.
Thaly Zsigmond        őrgy.   mérn.k.          
Zichy Ottó gr. alez.    dd.pk.

 

Ösz.: 3 vezérőrnagy, 1 ezredes, 6 alezredes, 14 őrnagy = 25 fő.
A várőrség létszáma: kb. 9000 fő, 6 tábori- és 200 várlöveg.

VII. (korábban feldunai) hadtest


Hadt.pk.: Gáspár András ezds. (id.)          Vez.k. f.: Zámbelly Lajos őrgy.


Hado.pk.: Kossuth Sándor alez., Kmety György alez., Poeltenberg, Ernst ezds, Weissl, Johann alez.

Tüz. pk.: Raksányi Imre szds. 
        
Albrecht Fr. Vilmos  őrgy.  vezérkar
Beniczky Lajos        őrgy.   dd. pk.           
Berzsenyi Lénárd*   alez.    9.he.pk.         
Birsy József            őrgy.   60/I. gye.       
Bukovszky Péter     őrgy.   14. hz.
Clementis Gábor*    őrgy.  dd.pk.
Csunkó Antal          őrgy.   4. he.
Gergely János         alez.    dd.pk.
Gózon Lajos            őrgy.   66. hz.
Görgey Kornél         őrgy.  9. he. 
Gyra, Adam            őrgy.   39. hz.           
Halmay Adolf           őrgy.   10. he.           
Hauszer Károly        őrgy.  1. zólyomi z.  
Horváth János          alez.    dd. pk.           
Jakabfalvay Antal     őrgy.   62. hz.           
Jungwirth, Karl         őrgy.   ütegpk.          
Keresztes Lajos       őrgy.   13. hz.
Kompólty Ágoston    őrgy.   vadász z.       
Kremer György         őrgy.  vezérkar        
Laszberg Károly gr. őrgy.   48/III. gye.      
Lenkey Károly        ezds. 10. he. pk.    
Liptai Ferenc alez.    dd.pk.            
Markovich, Adolf       őrgy.  9. he.
Mikovényi Károly      őrgy.   2. zólyomi z.  
Majk József     őrgy.   karsegéd      
Nachtigal Ferenc      őrgy.   2/II. gye.         
Pászthory Sándor     őrgy.   4. he. 
Petheő Vilmos          őrgy.   33.hz., dd. pk.          
Polák Vilmos            őrgy.   4. he.
Pongrácz István        őrgy.   vezérkar        
Pongrácz László       őrgy.  23. hz.           
Pósta Ferenc            őrgy.   1. hz.  
Scholze, Karl            őrgy.   hadbizt.         
Soupper Sándor        őrgy.   vezérkar        
Szalinay József         őrgy.   szek. kar       
Szepesházy Ferdin.  őrgy.   4. he.
Szikszay Tamás       őrgy.   10. he.           
Szibenliszt János     őrgy.   9. he. 
Szodtfried Ferdinánd  alez.    utászkar pk.  
Ujváry István              őrgy.   45. hz., dd. pk.         
Üchtritz, Emil br.       őrgy.   12.he., dd.pk.           
Wagner Gusztáv       őrgy.   felszer.ig.      
Waldberg Károly      őrgy.   15.hz., dd.pk.
Zuber Antal*            őrgy.    térpk.

IX. hadtest, tartalék- (később X.) hadtest, lengyel légió

Hado.pk.: Gál László ezds., Jászvitz Ferenc alez.,
Lázár Vilmos alez., Lenkey Károly ezds.,
Tchórzincki, Wlad. alez., Wysocki, Józef vőrgy. (lengyel lég.)
 
Balásházy Mihály      őrgy.   94.hz. 
Balka Arnold             őrgy.   96.hz. 
Balogh János            alez.    dd.pk.
Barta András            őrgy.   19.hz. 
Bulharyn, Jerzy         ezds.   lengy. l.          
Czernik, Igancy         őrgy.   l.lengy.z.        
Csapó Pál                szds.   35.hz. 
Dzwonkowski, Edw.  őrgy.   vezérk.          
Edényi Lipót             őrgy.   vezérk.          
Elek Ferenc             alez.    dd.pk.
Englert, Wladislaw   őrgy.   3.lengy.z.       
Fekets János           alez.    18.he.            
Festetics Oszkár gr. őrgy.   vad. z.
Földváry György*      őrgy.   69.hz. 
Gábrieli Sándor        őrgy.   térpk. 
Gorove Antal őrgy.   dd.pk.
Grabowiecki, Jacenty          őrgy.   tüz.pk.
Grochowalski, Adolf őrgy.   vezérk.          
Halasy Zsigmond     szds.   43.hz. 
Heley János            alez.    dd.pk.
Idzikowski, Tadeusz alez.    dd.pk.
Karner, Josef F.        őrgy.   vezérk.          
Karove Antal             őrgy.   dd.pk.
Keresztes Lajos        őrgy.   dd.pk.
Kiss Ferenc              őrgy.   3.ut.z. 
Komlóssy Lajos        őrgy.   5.he.  
Krivachich, Károly    őrgy.   39/IV.gye.     
Kubinyi Károly          őrgy.   95.hz,.
Kürthy István            őrgy.   17.he.
Lacki, Jan                őrgy.   lengyel l. tüz. 
Liptai Lajos              őrgy.   101.hz.          
Lakatos Benedek     őrgy.   92.hz. 
Martiny Frigyes        alez.    dd.pk.
Máriássy József       őrgy.   16.he.
Mártonfi Zsigmond   őrgy.   dd.pk.
Nagy József            őrgy.   hadbizt.         
Nemegyei Bódog     őrgy.   vezérk.          
Nyeregjártó János    alez.    dd.pk.
Oroszhegyi Józsa     őrgy.   ger. cs.          
Pálinkás Samu         őrgy.   16.he.
Pintér József            szds.   129.hz.          
Poninski, Wlad. gr.   őrgy.   1.dzsid.e.      
Rohrmann Károly      őrgy.   16.hz. 
Rosty István             őrgy.   dd.pk.
Scholtz, Karl            szds.   103.hz.          
Soupper, August      őrgy.   89.hz. 
Szabó Vince alez.    dd.pk.
Szegleti Ferenc        őrgy.   100.hz.          
Szerdahelyi Sándor  őrgy.   102.hz.          
Wartensleben Á.gr.   őrgy.   18.he.
Wieruski, Antoni       őrgy.   2.lengy.z.       
Wolynski, Tadeusz   őrgy.   2.dzsid.e.
Zábráczky Ottó         szds.    13.hz. 


Össz.: 3 vezérőrnagy, 3 ezredes, 12 alezredes, 42 őrnagy, 6 százados (őrnagyi beosztásban) = 66 fő.

Létszám: 26600 fő, 49 löveg.