Tartalom átvétel

IX. hadtest, tartalék- (később X.) hadtest, lengyel légió

Hado.pk.: Gál László ezds., Jászvitz Ferenc alez.,
Lázár Vilmos alez., Lenkey Károly ezds.,
Tchórzincki, Wlad. alez., Wysocki, Józef vőrgy. (lengyel lég.)
 
Balásházy Mihály      őrgy.   94.hz. 
Balka Arnold             őrgy.   96.hz. 
Balogh János            alez.    dd.pk.
Barta András            őrgy.   19.hz. 
Bulharyn, Jerzy         ezds.   lengy. l.          
Czernik, Igancy         őrgy.   l.lengy.z.        
Csapó Pál                szds.   35.hz. 
Dzwonkowski, Edw.  őrgy.   vezérk.          
Edényi Lipót             őrgy.   vezérk.          
Elek Ferenc             alez.    dd.pk.
Englert, Wladislaw   őrgy.   3.lengy.z.       
Fekets János           alez.    18.he.            
Festetics Oszkár gr. őrgy.   vad. z.
Földváry György*      őrgy.   69.hz. 
Gábrieli Sándor        őrgy.   térpk. 
Gorove Antal őrgy.   dd.pk.
Grabowiecki, Jacenty          őrgy.   tüz.pk.
Grochowalski, Adolf őrgy.   vezérk.          
Halasy Zsigmond     szds.   43.hz. 
Heley János            alez.    dd.pk.
Idzikowski, Tadeusz alez.    dd.pk.
Karner, Josef F.        őrgy.   vezérk.          
Karove Antal             őrgy.   dd.pk.
Keresztes Lajos        őrgy.   dd.pk.
Kiss Ferenc              őrgy.   3.ut.z. 
Komlóssy Lajos        őrgy.   5.he.  
Krivachich, Károly    őrgy.   39/IV.gye.     
Kubinyi Károly          őrgy.   95.hz,.
Kürthy István            őrgy.   17.he.
Lacki, Jan                őrgy.   lengyel l. tüz. 
Liptai Lajos              őrgy.   101.hz.          
Lakatos Benedek     őrgy.   92.hz. 
Martiny Frigyes        alez.    dd.pk.
Máriássy József       őrgy.   16.he.
Mártonfi Zsigmond   őrgy.   dd.pk.
Nagy József            őrgy.   hadbizt.         
Nemegyei Bódog     őrgy.   vezérk.          
Nyeregjártó János    alez.    dd.pk.
Oroszhegyi Józsa     őrgy.   ger. cs.          
Pálinkás Samu         őrgy.   16.he.
Pintér József            szds.   129.hz.          
Poninski, Wlad. gr.   őrgy.   1.dzsid.e.      
Rohrmann Károly      őrgy.   16.hz. 
Rosty István             őrgy.   dd.pk.
Scholtz, Karl            szds.   103.hz.          
Soupper, August      őrgy.   89.hz. 
Szabó Vince alez.    dd.pk.
Szegleti Ferenc        őrgy.   100.hz.          
Szerdahelyi Sándor  őrgy.   102.hz.          
Wartensleben Á.gr.   őrgy.   18.he.
Wieruski, Antoni       őrgy.   2.lengy.z.       
Wolynski, Tadeusz   őrgy.   2.dzsid.e.
Zábráczky Ottó         szds.    13.hz. 


Össz.: 3 vezérőrnagy, 3 ezredes, 12 alezredes, 42 őrnagy, 6 százados (őrnagyi beosztásban) = 66 fő.

Létszám: 26600 fő, 49 löveg.