Tartalom átvétel

Komáromi várőrség (VIII. hadtest)

Várpk.: Guyon, Richard vőrgy.     
Várőrs. pk.: Lenkey János vőrgy. (ideigl. várpk.) 

Erődít.ig.: Török Ignác vőrgy

Tüz.pk.: Krivácsy József őrgy.
 
Balogh János            őrgy.   ?         
Csepy János n.alez. nőr. pk.          
Duschek Ferdinánd őrgy.   18. hz.           
Esterházy Pál gr.      alez.    dd. pk.           
Greskovits Sándor  őrgy.   57. hz.           
Horváth József          őrgy.   40. hz.
Janik János   alez.    dd.pk.
Jausz Imre     őrgy.   71. hz.
Járossy Ádám          őrgy.   2/III. gye.        
Komáromi István      őrgy.   térpks.           
Kosztolányi Mór        ezds.   ho. pk. (ideigl. várőrs. pk.)  
Kun Géza       őrgy.   70. hz.           
Majthényi Kálmán     őrgy.   37. hz.
Meszlényi Jenő         alez.    térpk. 
Mossung, Nicolaus   őrgy.   kórh.pk.         
Moszlovácz Károly   n.őrgy.            nőrs.  
Querlonde, Ferdin.   alez.    dd.pk.
Ruttkay István            őrgy.   64. hz.
Straube Károly          őrgy.   46. hz.
Thaly Zsigmond        őrgy.   mérn.k.          
Zichy Ottó gr. alez.    dd.pk.

 

Ösz.: 3 vezérőrnagy, 1 ezredes, 6 alezredes, 14 őrnagy = 25 fő.
A várőrség létszáma: kb. 9000 fő, 6 tábori- és 200 várlöveg.