Tartalom átvétel

Nemzetőrség

A nemzetőrségi törzstisztek az egyes vármegyék (nagyobb megye esetén járások) és városok összeírt és fegyveres szolgálatra kötelezett nemzetőreinek az élén álltak. 1848 nyarán, amikor a délvidéki háború mind nagyobb méreteket öltött, és amikor már Jellačić támadásával is számolni kellett, sor került a nemzetőrség egy részének mozgósítására. A megyék többségéből nemzetőri zászlóaljak indultak Bácska-Bánságba és a Dráva-vonal védelmére. Nemzetőr őrnagyként ilyen mozgósított nemzetőr-zászlóaljat vezetett 1848 nyarán például Asbóth Lajos, Földváry Lajos, Lenkey Károly, Mesterházy István, Nagysándor József, Riczkó Ignác, Ujváry István, Végh Bertalan és számos más, később magas rangot elért honvédtörzstiszt.