Tartalom átvétel

VII. (korábban feldunai) hadtest


Hadt.pk.: Gáspár András ezds. (id.)          Vez.k. f.: Zámbelly Lajos őrgy.


Hado.pk.: Kossuth Sándor alez., Kmety György alez., Poeltenberg, Ernst ezds, Weissl, Johann alez.

Tüz. pk.: Raksányi Imre szds. 
        
Albrecht Fr. Vilmos  őrgy.  vezérkar
Beniczky Lajos        őrgy.   dd. pk.           
Berzsenyi Lénárd*   alez.    9.he.pk.         
Birsy József            őrgy.   60/I. gye.       
Bukovszky Péter     őrgy.   14. hz.
Clementis Gábor*    őrgy.  dd.pk.
Csunkó Antal          őrgy.   4. he.
Gergely János         alez.    dd.pk.
Gózon Lajos            őrgy.   66. hz.
Görgey Kornél         őrgy.  9. he. 
Gyra, Adam            őrgy.   39. hz.           
Halmay Adolf           őrgy.   10. he.           
Hauszer Károly        őrgy.  1. zólyomi z.  
Horváth János          alez.    dd. pk.           
Jakabfalvay Antal     őrgy.   62. hz.           
Jungwirth, Karl         őrgy.   ütegpk.          
Keresztes Lajos       őrgy.   13. hz.
Kompólty Ágoston    őrgy.   vadász z.       
Kremer György         őrgy.  vezérkar        
Laszberg Károly gr. őrgy.   48/III. gye.      
Lenkey Károly        ezds. 10. he. pk.    
Liptai Ferenc alez.    dd.pk.            
Markovich, Adolf       őrgy.  9. he.
Mikovényi Károly      őrgy.   2. zólyomi z.  
Majk József     őrgy.   karsegéd      
Nachtigal Ferenc      őrgy.   2/II. gye.         
Pászthory Sándor     őrgy.   4. he. 
Petheő Vilmos          őrgy.   33.hz., dd. pk.          
Polák Vilmos            őrgy.   4. he.
Pongrácz István        őrgy.   vezérkar        
Pongrácz László       őrgy.  23. hz.           
Pósta Ferenc            őrgy.   1. hz.  
Scholze, Karl            őrgy.   hadbizt.         
Soupper Sándor        őrgy.   vezérkar        
Szalinay József         őrgy.   szek. kar       
Szepesházy Ferdin.  őrgy.   4. he.
Szikszay Tamás       őrgy.   10. he.           
Szibenliszt János     őrgy.   9. he. 
Szodtfried Ferdinánd  alez.    utászkar pk.  
Ujváry István              őrgy.   45. hz., dd. pk.         
Üchtritz, Emil br.       őrgy.   12.he., dd.pk.           
Wagner Gusztáv       őrgy.   felszer.ig.      
Waldberg Károly      őrgy.   15.hz., dd.pk.
Zuber Antal*            őrgy.    térpk.