Tartalom átvétel
strict warning: Only variables should be passed by reference in /home/m969587/public_html/modules/book/book.module on line 559.

Lenkey János

zádorfalvi és lenkei Lenkey János

életrajz:

született: Eger, 1807. szept. 7.

Édesapja Lenkey Károly kisbirtokos, nemesi testőr, majd borkereskedő Bécsben, végül Arad megyei főszolgabíró, édesanyja Keszlerffy Teréz . Magyar, r. kat. Tanulmányait egy katonai jellegű bécsi magán-nevelőintézetben és a korneuburgi utásziskolán végzi.


A katonaiskolák közül kiemelkedett a Korneuburgban, majd Tullnban működő utásziskola. Ezt huszonkét későbbi magyar honvéd törzstiszt, illetve tábornok végezte el, köztük a nemesi testőröknél említett Bezerédy Lajoson, Görgei Artúron, Ivánka Imrén és br. Meszéna Istvánon kívül Boros Ignác, Kazinczy Lajos, Kiss Sándor, Kosztolányi Mór, Lenkey János, br. Meszéna Ferenc, Mihalik János és Pongárcz István.


Közben 1822- hadfi a 33. gyalogezred állományában. 1827- hadfi, 1828- hadnagy, 1845- századkapitány a 6. Württemberg huszárezrednél Galíciában. Nőtlen.

Százada a külföldön állomásozó magyar katonaság hazavezénylésének hírére 1848. máj. 28. Mariampolból megszökik. A visszahozásukra utánuk küldött Lenkey (akinek elöljáróival a lengyel nemzeti mozgalommal szemben kifejezett szimpátiája miatt szintén meggyűlt a baja), csatlakozik a hazatérő századhoz. Itthon hadbírósági vizsgálat indul ellenük. A közvélemény tiltakozására (Petőfi versben üdvözli Lenkeyt) a századot beosztják a szerb felkelők ellen küzdő délvidéki sereghez. Lenkey több összecsapásban kitűnik (köztük aug. 19. Szenttamásnál). Okt. 9 (1)- honvéd őrnagy a 14. Lehel huszárezredben, okt. 12 (1)- alezredes, okt. 16 (16)- ezredes, a Kecskemét központtal alakuló 13. Hunyadi huszárezred szervezője és parancsnoka. Dec. 9. átveszi a bácskai hadtest Óbecsén állomásozó dandárának vezetését. A hadtest tisztikarának verbászi gyűlésén, gr. Vécsey Károly vezetésével távozásra készteti az árulással kacérkodó gr. Esterházy tábornokot, és társait (1849. jan. 16.). Hadosztályparancsnok lesz, és a gr. Vécsey vezette hadtesttel a főhadszíntérre vonul. Márc. 15 (15). tábornokká (vezérőrnaggyá) és a komáromi várőrség csapatparancsnokává nevezik ki. Ápr. 10. bejut a körülzárt várba, és átveszi annak irányítását, ill. Guyon tábornok megérkezte után (ápr. 20.) a csapatparancsnokságot. Május közepétől az újonc csapatokból szerveződő tartalék hadtest lovasságának parancsnoka, de hamarosan megbetegszik, és a szabadságharc végéig már nem teljesít szolgálatot.

A fegyverletétel után Aradon hadbíróság elé állítják, elhatalmasodó betegsége (megőrül) azonban meggátolja elítélését. Az aradi várbörtönben halt meg 1850. febr. 7.

források: Szinnyei: Komárom 448-449. (ld. 506.), Rédvay István 30-42., Katona Tamás I-II., OSZK. Kézirattár: Dudás-gyűjt. Quart. Hung. 2523. Lenkey Károly levele, HL.: 177Personalia, a Lenkey-család iratai., Uo.: 1848-1849. 11/191., Uo.: Aradi hadb. 113/24 2/179., KLÖM. XIII-XIV. (ld. XIV. 964.), XV. (ld. 931.), KAW.: Gb. 6. HR. 1841-1848. 2/189., Vas. Újs. 1868/24., Hazánk s a Külföld 1868/45., Portré: Gracza György I. 315., Hadtört. Múz. Metszetgyűjt.