Tartalom átvétel

4803. Bácskai hadtest

Hadt.pk.:        Bakonyi Sándor br. vőrgy.

Vez.k.főn.:      Stein, Maxim. br. őrgy.

Hado.pk.:       Esterházy Sándor gr. vőrgy. (ideigl. hadtestpk.)

Vécsey Ágoston     gr. ezds.
Balogh Károly        őrgy.  3. he. oszt. pk.
Bezerédy Miklós    n.alez. nőr. dandárpk.
Czintula Antal        n.őrgy. Bács megyei nőr. z. pk.
Dedinszky Antal     n.őrgy. Bács megyei nőr. z.pk.
Demcsa János       n.őrgy. Pest megyei nőr. z. pk.
Dipold Antal           őrgy.   6. hz. pk.
Fackh, Josef          vőrgy. dandárpk.
Földváry Sándor     n.őrgy. szegedi önk. nőr. z.pka.
Gromann, Eduard   őrgy. 3. he. oszt. pk.
Grueber, Kamillo    őrgy. 3. he. oszt. pk.
Igmándy Sándor    őrgy. 8. hz. pk.
Kaiser Ferenc       őrgy. 52/III. gye. pk.
Karassiay József   n.őrgy. Bács megyei nőr. z. pk.
Kászonyi József    alez. 3. he. oszt. pk.
Knezich, Károly     őrgy. 34/III. gye. pk.
Komlóssy Lajos     n.őrgy. Hajdú-kerületi önk. lov. oszt. pk.
Kökényesi Szaniszló           n.őrgy. Jászkun ker.-i önk. nőr. z. pk.
Lenkey János        ezds. dandárpk.
Mihalóczy Károly   n.őrgy. Budai önk. szd. pk.
Mihalovich, Mihály n.őrgy. Baranya-Tolna m.-i önk. lov. oszt. pk.
Molnár Ferdinánd  őrgy. hadtest segédtiszt
Nagy, Kajetan       őrgy. 60/II. gye. pk.
Pálinkás István      n.őrgy. Nagykunsági önk. lov. csapat pk. 
Tóth József           őrgy. 5. hz. pk.
Vagyon, János      őrgy. 19/III. gye. pk.
Végh Bertalan       n.őrgy. Bács m.-i lov. nőr. oszt. pk.
Vojnits Lajos         ezds. 3. he. pk.
Zákó István           őrgy. 34. hz. pk.     

Összesen 3 vezérőrnagy, 3 ezredes, 2 alezredes (1 honvéd + 1 nemzetőr) 24 őrnagy (13 honvéd + 11 nemzetőr) = 32 fő.

A hadtest létszáma (a mozgósított nemzetőrök nélkül) kb. 10500 fő, 36 löveg.