Tartalom átvétel

A mezőkeresztesi ág

Egy 1747-i tanúkihallgatás szerint Zádorfalváról származott Keresztesre Lenkey András és István, akik a Lenkén, Zádorfalván, Ragályon és Imolán lakó Lenkeyekkel osztályos atyafiak; atyjuk, György még Zádorfalván lakott, nagyatyjuk, Lenkey Márton szintén. „Mint elágazott famíliából valók - vallja az egyik tanú - atyjok halála után, kevés portiójuk jutván ifjúságukban oly gondolattal voltak, hogy azon kevés portiójukból kevés lesz elélni, úgy mentek alá Keresztesre, a tágasabb földre.”1

1 Vm. lt.

Forrás: Mihályfalusi Forgon Mihály: Gömör-Kishont vármegye nemes családai
Méry Ratio kiadó, Somorja, 2001

Magyarországi képviselet: Xantusz Könyv Kereskedelmi Kft.
H – 1068 Budapest, Lövölde tér 4